BlockList

Dự án

  1. Thiết kế robot bốn chân phiên bản nhỏ dùng cho nghiên cứu và giảng dạy, Dự án phụ ở Học viện Khoa học và Kỹ thuật Quốc gia Ulsan, Hàn Quốc. 11/2021-02/2022.
  2. Thiết kế và điều khiển hệ thống di chuyển nhiều chân, Dự án: Development of a teleoperated system with dual arms, locomotion systems, and a multi-modal haptic interface for nuclear plant dismantling, Học viện Khoa học và Kỹ thuật Quốc gia Ulsan, Hàn Quốc. 2021-2023.
  3. Nghiên cứu về hiệu chuẩn tĩnh và bù động cho các hệ thống robotĐại học Khoa học và Kỹ thuật Quốc gia Đài Loan. Nguồn tài trợ: Bộ Khoa học và Công nghệ, Đài Loan, Mã: MOST 109-2811-E-011-516. 2020-2021.
  4. Nghiên cứu về chuyển động của robot sáu bậc tự doĐại học Khoa học và Kỹ thuật Quốc gia Đài Loan. Nguồn tài trợ: Bộ Khoa học và Công nghệ, Đài Loan, Mã: MOST 108-2221-E-011-150. 2019-2020.
  5. Nghiên cứu về chuyển động của robot sáu bậc tự do, Đại học Khoa học và Kỹ thuật Quốc gia Đài Loan. Nguồn tài trợ: Bộ Khoa học và Công nghệ, Đài Loan, Mã: MOST 107-2221-E-011-135. 2018-2019.
  6. Thiết kế kỹ thuật cho chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh thương hiệu PFF, Công ty TNHH Phạm Huỳnh Kiên Giang, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam. 2015.
  7. Mô đun hàn xà gồ thép công nghiệp tự động, Công ty TNHH Vũ Nam Hải, Khu công nghiệp Trà Nóc, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam. 2004-2008.