BlockList

Thứ Hai, 19 tháng 12, 2022

Hội thảo Ban cố vấn doanh nghiệp (IAB) lần đầu trong kiểm định chương trình đào tạo ABET

Sáng ngày 19/12/2022, Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Phenikaa tổ chức cuộc họp Ban Cố vấn doanh nghiệp về việc đóng góp ý kiến cho chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật Robot và Trí tuệ nhân tạo. (Xem thêm...)