BlockList

Đào tạo & Giải thưởng

Đào tạo

09/2018 – 06/2020
Tiến sĩ ngành Điều khiển tự động
Đại học Khoa học và Kỹ thuật Quốc gia Đài Loan (Taiwan Tech).
GPA: 4.15/4.3
09/2008 – 07/2010
Thạc sĩ khoa học ngành Cơ điện tử chính xác
Đại học Khoa học và Kỹ thuật Minh Tân, Đài Loan.
GPA: 91.57/100
02 – 05/2004
Đào tạo ngắn hạn về Hệ thống Cơ điện tử
Đại học Kỹ thuật Delft, Hà Lan.
Chứng chỉ
09/1998 – 01/2003
Kỹ sư Cơ khí, chuyên ngành Cơ điện tử
Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
GPA: 3.48/4.00

Giải thưởng

 • Sinh viên ưu tú 2019Đại học Khoa học và Kỹ thuật Quốc gia Đài Loan (Taiwan Tech), 03/2020, Đài Loan.
 • Học bổng toàn phần, Đại học Khoa học và Kỹ thuật Quốc gia Đài Loan (Taiwan Tech)2018 – 2020, Đài Loan.
 • Học bổng toàn phần, Đại học Khoa học và Kỹ thuật Minh Tân2008 2010, Đài Loan.
 • Fellowship, Đại học Kỹ thuật Delft, 02 – 05/2004, Hà Lan.
 • Học bổng sinh viên, Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh2000 –2003, Việt Nam.
 • Học bổng xuất sắc hàng tháng, Hội Việt kiều2002, Việt Nam.
 • Học bổng xuất sắc, Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TP. Hồ Chí Minh2002, Việt Nam.
 • Học bổng xuất sắc, Toyota Việt Nam, 2002, Việt Nam.
 • Học bổng xuất sắcFujikura Fiber Optics Vietnam2002, Việt Nam.
 • Học bổng Dong A, Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP. Hồ Chí Minh2001, Việt Nam.
 • Học bổng xuất sắc, Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TP. Hồ Chí Minh2001, Việt Nam.
 • Học bổng xuất sắc hàng tháng, Hội Việt kiều2001, Việt Nam.
 • Học bổng Dong A, Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP. Hồ Chí Minh2000, Việt Nam.